Ik ben afgestudeerd aan de master European programme on Society, Science & Technology (ESST) van de Universiteit van Maastricht. Deze master is speciaal gericht op de invloed van wetenschap en technologie op de maatschappij en hoe we wetenschap en technologie zouden kunnen vormgeven naar wat maatschappelijk wenselijk is.

Voor mijn masterscriptie heb ik een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met de vraag hoe een diagnose geconstrueerd wordt in de huisartsenpraktijk in het geval van Hypothyreoïdie, een ziekte met a-specifieke symptomen. Ook heb ik gewerkt als Junior onderzoeker bij het College voor Zorgverzekeringen bij de ‘Depressiepakketscan’ een evaluatieonderzoek die kijkt naar hoe toegankelijk en toereikend het basispakket is voor patiënten.

Vanaf mei 2013 heb ik als stagiair bij de afdeling Metamedica voor het PARTNER- project gewerkt bij het verzorgingstehuis van Humanitas, vestiging Akropolis te Rotterdam. Het project richt zich op inzicht krijgen in hoe cliënten zelf een verbeteragenda kunnen ontwikkelen en daarmee kunnen participeren in hun eigen welzijn en zorg. Ook zal er uiteindelijk worden geprobeerd verbeterpunten van deze agenda samen met de professionals te gaan bewerkstelligen in het verzorgingstehuis. Ik heb hen ondersteund bij het doen van interviews met de bewoners, vragenlijsten afnemen en bijgedragen aan de rapportage.

Vanaf 1 november 2013 tot 1 november 2014, ben ik full-time als Junior Onderzoekster bij de Vrije Universiteit van Amsterdam betrokken geweest bij een kwalitatief onderzoek deel uitmakend van het grotere E-capacit8 project, dat door middel van input van 13 Europese landen de capaciteiten van de arbeidsgezondheidsprofessionals wil versterken as het gaat om de vergrijzende beroepsbevolking.