Onderzoeker en Projectmanager Kempenlife

Vanaf mei 2015 ben ik als onderzoeker en projectleider werkzaam bij de Coöperatie Kempenlife, een samenwerking van verschillende partijen actief op het gebied van burgerparticipatie en leefbaarheid in de Brabantse Kempen door gebruik te maken van (zorg)technologie en het creëren van digitale diensten. Ik draag bij aan het krijgen van inzicht in de wensen en behoeften van potentiële gebruikers en bevorder hun betrokkenheid bij ontwikkelingen die voor hen van betekenis, met behulp van co-creatie methoden en het doen van kwalitatief (etnografisch) onderzoek.

Ik ben op dit moment betrokken bij 3 projecten in het kader van het AAL-programma van de EU: InnovCare, Palettev2 en HEREiAM.
InnovCare is een project gericht op het vroeg detecteren van cognitieve en neurologische achteruitgang (bijv. Parkinson) en het steunen van de zorg van mensen die hier mee te maken krijgen en hun omgeving (familie, mantelzorgers, zorgprofessionals). Dit wordt gedaan door het ontwikkelen van een geïntegreerd systeem bestaande uit een horloge, app op de mobiele telefoon en uitgebreid zorgportaal.

Voor meer informatie over de projecten, ga naar de website:
InnovCare – www.Innovcare.org
Palettev2 – http://palettev2.eu/

Recent heb ik de onderzoeksactiviteiten van het project smartBEAT afgerond. Het doel van smartBEAT is om een integraal monitoring-systeem te ontwikkelen om de zelfmanagement (zelf thuis kunnen meten en medicatie/leefstijl aanpassen) van chronisch hartfaal-patiënten te ondersteunen en te versterken.

Een reactie geven?