College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

Junior Onderzoeker CvZ (College voor Zorgverzekeringen)

Op de afdeling van Ontwikkeling en Onderzoek (O&O) heb ik meegewerkt als lid van een onderzoeksteam aan een literatuurstudie waarin het basispakket wordt doorgelicht op gevraagde en aangeboden zorg voor depressie.

Doorlichting-onderzoek richt zich op de vraag hoe toereikend en toegankelijk het verzekerde pakket is voor de patiënt. Ik heb data verzameld over de behoeften en ervaringen van de patiënten op het gebied van het basispakket, en ik heb informatie verzameld over welke behandelingen en medicatie beschikbaar zijn voor het bestrijden van depressie.

Hieronder vindt u het rapport gebaseerd op de dataverzameling waar ik aan heb meegewerkt:

CVZ – Pakketscan depressie

Tagged: