ESST Dual Master Maastricht University - Universitetet i Oslo

European Studies on Science, Society and Technology (ESST)

De master ESST aan de universiteit van Maastricht is specifiek gericht op de invloed van wetenschap en technologie op de maatschappij en hoe we wetenschap en technologie zouden kunnen vormgeven naar wat maatschappelijk wenselijk is. Ik heb de handvatten aangereikt gekregen om met een politiek en cultureel perspectief de moderne kennismaatschappij te analyseren, en ethisch te reflecteren op wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

De master, en ook de specialisatie science & technology in de bachelor, hebben een wetenschapsfilosofisch karakter. Ik heb met name geleerd met een kritische blik te kijken naar de veronderstellingen, de methoden en de resultaten van de wetenschap. Het gehele wetenschappelijke proces kan onder de loep genomen worden. Hoe bouw je een theorie, en waarom is deze geloofwaardig? Wanneer wordt deze voor ‘waar’ aangenomen in de maatschappij? Maar ook de wetenschapper zelf is onderzoek-waardig: wat is zijn/haar relatie met de technologie of wetenschap die hij/zij ontwikkelt of bestudeert?

Deze studie is interdisciplinair: dit betekent dat er van verschillende disciplines ‘geleend’ is als het gaat om de onderzoeksmethoden en manier van denken. Dit gaat dan met name om de sociale en geesteswetenschappen: geschiedenis, filosofie, culturele antropologie, sociologie, psychologie en politieke wetenschap. De onderzoeksvaardigheden die ik in deze studie heb ontwikkeld variëren van discours analyse,beleidsanalyse, vergelijkend literatuuronderzoek tot en met etnografische methoden en kwalitatieve onderzoekstechnieken.