Bachelor opleiding Arts en Culture (Cultuurwetenschappen)

Arts and Social Sciences

Vanaf 2006 tot 2010 volgde ik de interdisciplinaire opleiding Arts and Culture aan de Universiteit Maastricht. In kleine onderwijsgroepen werden vanuit diverse perspectieven en disciplines de belangrijkste thema’s van de moderne cultuur bekeken.

Wat is de toekomst van de democratie? Leveren wetenschap en techniek altijd vooruitgang op? Is de tegenstelling tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur aan het verdwijnen? Wat zijn de langetermijneffecten van de nieuwe media? Dit soort vragen vormen de basis voor de westerse identiteit en cultuur in een wereld van toenemende globalisering. De bachelor Arts and Culture is bedoeld voor studenten die de complexe relatie tussen wetenschap, cultuur, politiek en kunst in de westerse samenleving willen begrijpen.